Řezivo

Úvod>Řezivo
Řezivo 2017-08-02T19:52:05+00:00

Výrobní značka: rettenmeier Zunftholz®

Špičkové produkty pro dřevostavby – konstrukční masivní dřevoKVH®-1plus®, jakostní lamelové dřevo QLH-Duo-plus® a QLH-Trio-plus® – podléhají přísným kontrolám jakosti. Interní kontroly nepřetržitě sledují výrobní zařízení a procesy na základě faktorů, které jsou pro zachování jakosti rozhodující. Výsledky kontrol jsou patřičně dokumentovány a připraveny k případnému nahlédnutí.

Dále Rettenmeier podléhá kontrole dodržování jakostních kritérii pro KVH®, kvality klínových spojů a lepení či externímu dozoru nezávislou institucí, např. Institutem pro zkoušení materiálů (FMPA) v Badensku – Württenbersku.

Ne všechny podniky smí využívat klínových spojů či lepení. Z právního hlediska je třeba získat licenci na průmyslové lepení dřeva. Tuto licenci lze obdržet po splnění přísných pořadavků FMPA.

Společnost Rettenmeier může jako člen kontrolní společnosti KVH® označovat své výrobky značkou KVH®.

U stavebních produktů označených touto značkou garantujeme, že byly vyrobeny podle platných technických předpisů a požadavků.

Zvláštní záruka bezpečnosti je poskytována na KVH®-1plus®, QLH-Duo-plus® a QLH-Trio-plus®, neboť v jejich případě lze dokonce sledovat výrobní cestu jednotlivých stavebních dílů.

QLH-Duo-plus® a QLH-Trio-plus® jsou dřevené produkty s mnoha funkcemi a širokým spektrem použití na moderních dřevostavbách. Byly zvláště vyvinuty pro pohledové použití a spojuje se v nich vysoká nosnost a pěkný vzhled. Navíc jsou vhodnou alternativou k lamelovým deskám a účelným doplněním konstrukčního masivního dřeva KVH®-1plus®.
Kvalitní lamelové dřevo je tvarově a rozměrově stálé a lze ho zpracovávat bez deformací a trhlin. Díky technickému sušení již není nutno ho chemicky ošetřovat a lze ho zařadit do bezpečností třídy 0 (DIN 68800).

QLH-Duo-plus®/QLH-Trio-plus® – jsou vzhledově pěkné, lehké vazníky s vysokou nosností, které lze rychle a úsporně zpracovat. Umožňují sestavení trvanlivých a konstrukčně náročných dřevěných staveb, jako např. kompletní nosné konstrukce, nástaveb či vestaveb.

Co dokáže kvalitní lamelové dřevo QLH

Kvalitní lamelové dřevo se skládá ze dvou (Duo-trámy) nebo tří (Trio-trámy) lamel, které jsou podélně slepeny do jednoho vazníku. Z tohoto důvodu se tento vysoce kvalitní výrobek společnosti Rettenmeier nazývá rettenmeier Zunftholz®-Programm QLH-Duo-plus® a QLH-Trio-plus®.

Technické sušení na 15% vlhkosti dřeva zaručuje tvarovou a rozměrovou přesnost a snižuje riziko vzniku trhlin. Použití bezbarvého lepidla je nejlepším předpokladem pro pohledové uplatnění produktu. Statistická nosnost QLH odpovídá nosnosti masivního dřeva podle normy DIN 1052.

Výroba druhé generace výrobků

Výrobní proces kvalitního lamelového dřeva podléhá neustálé interní a externí kontrole. Jednotlivé lamely jsou pečlivě vybírány a následně spojeny přes klínový spoj (podle DIN 68140-1 a DIN EN 385). Nakonec jsou podélné plochy QLH-Duo-plus® respektive QLH-Trio-plus® slepeny vysoce účinným lepidlem bez formaldehydu a šetrně slisovány, čímž se docílí vynikající tvarové stálosti

Vysoké povrchové kvality je dosaženo prostřednicvím CNC hoblovacího stroje, v němž jsou jednotlivé QLH vazníky ze všech čtyř stran jemně ohoblovány a ihned jednotlivě zabaleny do fólie. Naše Duo- a Trio-vazníky jsou samozřejmě vyrobeny na základě povolení stavebního dozoru Z – 9.1-440.

Jakost

Kvalitní lamelové dřevo QLH-Duo-plus® a QLH-Trio-plus® jsou moderní stavební výrobky, které jsou vyrobeny v souladu s tradicí rettenmeier Zunftholz® Tradition – „Kvalita od mistra“.

Externí kontroly a neustálé interní kontroly, ale i značka QLH jsou součástí vícestupňového jakostního systému, který má zaručit stálou kvalitu našeho sortimentu pod značkou Zunftholz®-.

Výhody

 • optimální pro pohledové použití na stavbách
 • dojem masivního dřeva (2 nebo 3 lamely)
 • tvarová stálost
 • bez deformací
 • bez trhlin
 • rozměrová stálost
 • vysoká pevnost v ohybu
 • technicky sušeno na 15%
 • schváleno stavebním dozorem Z-9.1-440
 • jednotlivě balené ve fólii
 • záruka kvality
 • velký sklad, okamžitá možnost dodávky

Toto výrazné a široce použitelné stavební dřevo doplňuje nabídku ekologického dřeva Zunftholz® – Sortiment stavebního dřeva. Zpracovatelům, projektantům a stavebníkům nabízí veškeré výhody, které výrobek osvědčené značky mít musí.

Druh dřeva – douglaska

Douglaska je druh jehličnanu, který původně pochází z USA, kde patří k jedněm z nejpoužívanějších druhů dřeva v oblasti stavebnictví. V Německu byla douglaska poprvé vysazena v Badensku – Württembersku v roce 1868.

Douglaska patří, stejně jako borovice a modřín, ke stromům s jádrovým dřevem. Z vnějšku je bělavá a uvnitř má červenohnědě jádrové dřevo. Tato kombinace představuje svěží barevný kontrast.
Jasná struktura let vyniká na podélných plochách svou výraznou kresbou. Douglaska na světle tmavne a zvětráváním získává stříbrošedou patinu

Výhody

 • dlouhá přirozená trvanlivost
 • dekorativní vzhled
 • rozměrově stálá – ohoblovaná se skosenými hranami
 • vysoká pevnost
 • tvarově a rozměrově stálá
 • omezený vznik trhlin
 • technicky sušena na 15 % vlhkosti
 • dobrá zpracovatelnost
 • dřevěný výrobek vyráběný pod dozorem

Moderní, úsporné, ekologické

QLH-stropní fošny a stropní díly značky rettenmeier Zunftholz® jsou moderní dřevěné výrobky, v nichž se mísí pěkný vzhled, funkcionalita a hospodárnost. Při zhotovování stropů z masivního dřeva je lze vhodně spojovat.

QLH – stropní fošny

 • vhodné k obkládání
 • lepené, bezjádrové lamely
 • horizontální lepené spáry
 • druh dřeva: smrk
 • jednotlivé lamely > 40 mm
 • zpravidla podélně spojeno přes klínový spoj
 • klínové spoje a lepené plochy PU-lepidlem (Power Kleber)
 • vlhkost dřeva 12+/- 3%
 • dvojitý/trojitý profil pero a drážka
 • ohoblováno ze všech čtyř stran
 • skosené hrany

Široce použitelné, ekologické a praktické

Vícevrstvé desky velkého formátu určené pro moderní dřevostavby a rozsáhlé plochy.
Desky z masivního dřeva 3-S-Layer-plus® vyrobené ve špičkovém výrobním procesu mají veškeré vlastnosti dřeva jako přírodní suroviny a výhody moderního materiálu.

Suroviny na výrobu povrchové vrstvy budou vybrány a vytříděny na základě přísných ukazatelů pro kvalitní nábytek a vnitřní stavby EN 13017 a ukazatelů pro dřevěné stavby.
Povrchová vrstva a centrální vrstva z „laťovky“ je zhotovena zvlášť z lamel, vytříděných podle pevnosti na základě DIN 4047-1. Poté se jednotlivé prvky sestaví křížem, slisují horkým lisem a vyspárují. Po následné kalibraci, jemném zbroušení a přesném naformátování desek vznikne výrobek 3-S-Layer-plus®.
Tento výrobek je stabilní při zatížení a proměnlivých klimatických podmínkách. Je zvláště vhodný pro dřevostavby s tenkými příčnými řezy. Je vystužený, tvarově stálý a má vysokou nosnost.

Široké spektrum vnitřního i vnějšího použití

Desky z masivního dřeva 3-S-Layer-plus® se uplatňují v interiéru jako dekorace a pro pohledová či nosná obložení stěn a stropu. Používají se na komorové prvky i na celoplošná stopní bednění.

Je-li dřevo patřičně chráněno, pak je lze použít i venku na přístřešky, bednění štítů, fasády, okna, sklápěcí okenice, okenní stěny a garážová vrata. Díky svým vynikajícím vlastnostem se zvláště hodí na výrobu kvalitního nábytku, např. čelní desky nábytku, těla nábytku, police, vykládané podlahy a dveře.