Konstrukce

Úvod>Konstrukce
Konstrukce 2017-08-02T19:50:47+00:00

Vynikající tepelně izolační vlastnosti

Konstrukce dřevostaveb  vykazují součinitel prostupu tepla v řezu izolací U=0,17 na obvodové stěně, U=0,16 na střešní konstrukci. Dřevostavby  se tak řadí mezi nízkoenergetické domy s roční potřebou energie v rozpětí 50-70 kWh·m-2/1 rok.

Neprůzvučnost stěn

Sendvičovou konstrukcí , tedy vrstvením materiálů s různou dynamickou tuhostí se velmi výrazně omezuje přenos zvuku. Vzduchová neprůzvučnost : obvodová stěna Rw = 46 dB, příčková stěna  Rw = 45 dB, stropní konstrukce  Rw = 60 dB, kročejová neprůzvučnost: stropní konstrukce  Ln,w = 49 dB.

Detaily konstrukce ke stažení

Pokud jste se rozhodli pro určitý typ rodinného domu od firmy MAGENTA INVESTMENT s. r. o., čekají vás následující kroky:

 1. Konzultace se stavebním úřadem
  Nejdříve klient projedná s příslušným stavebním úřadem podmínky pro stavbu a vzhled rodinného domu na daném pozemku (sklon střech, garáž apod.). V případě, že klient nemá vlastní pozemek, může obchodní zástupce v některých lokalitách s výběrem pozemku pomoci.
 2. Bezplatná cenová nabídka a úprava dispozice
  Prostřednictvím obchodního zástupce na jakémkoli z našich obchodních center si klient vybere typ domu, dohodne si úpravy dispozice rodinného domu a předběžný technický rozsah dodávky. Dle toho mu budou zdarma vypracovány pohledy a půdorysy, včetně požadovaných změn. Zároveň obchodní zástupce zpracuje cenovou nabídku, včetně dopravného a DPH a stanoví předběžný termín realizace s ohledem na potřeby klienta.
 3. Financování
  Domy společnosti lze financovat z vlastních prostředků klienta nebo prostřednictvím hypotéky nebo jiných úvěrů. V případě zájmu klienta je možné zajistit na některém obchodním centru jednání se zástupci bank.
 4. Smlouva o budoucí smlouvě
  Po předběžném souhlasu stavebního úřadu v místě staveniště uzavře klient na obchodním centru firmy smlouvu o budoucí smlouvě. Zároveň zdarma obdrží zpracovanou studii, která slouží jako podklad pro vypracování obchodní projektové dokumentace.
 5. Projektová dokumentacePo podpisu smlouvy o budoucí smlouvě (po odsouhlasení upravených půdorysů, pohledů a ceny) obdrží klient pět vyhotovení projektové dokumentace provedení domu, dále pak požární posouzení, rozsah dodávky a reklamační řád. Vypracování projektové dokumentace trvá cca 7 týdnů.
 6. Projekt spodní stavby a sítí
  Klient obdrží výkres tvaru (půdorys) základové desky a výkres vzorových řezů. Poté zajistí místním projektantem osazení vybraného typu domu na pozemek – tedy vypracování situačního výkresu, výkres základové desky (eventuálně projekt suterénu), přípojky inženýrských sítí včetně projednání s jejich správci, výkres zpevněných ploch a oplocení. Tímto postupem získá projekt pro stavební povolení. To vše je možné provést ve spolupráci s některým z obchodních zástupců.
 7. Stavební řízení
  Na základě vypracované projektové dokumentace požádá klient na příslušném stavebním úřadě o vydání stavebního povolení.
 8. Smlouva o dílo
  Po vyjasnění rozsahu dodávky a ceny uzavře klient prostřednictvím obchodního zástupce s firmou smlouvu o dílo. Obsahem smlouvy o dílo je kromě jiného typ domu, termín zhotovení spodní stavby, termín realizace, předběžná specifikace rozsahu dodávky, cena včetně dopravného dle rozsahu dodávky domu, způsob financování. Za podmínky splnění termínů součinnosti sjednaných ve smlouvě o dílo ze strany klienta garantuje firma na základě uzavřené smlouvy o dílo sjednanou cenu po celou dobu až do předání domu.
 9. Spodní stavba
  Po nabytí právní moci stavebního povolení klient zahájí a provede spodní stavbu a zajistí provedení všech přípojek – voda, elektřina, plyn a kanalizace. V případě potřeby klienta může obchodní zástupce klientovi doporučit firmu, která spodní stavbu zajistí. Zhotovení základové desky včetně všech přípojek trvá přibližně jeden měsíc.
 10. Konečná specifikace a převzetí spodní stavby
  Sepsání konečné specifikace umožňuje výběr resp. upřesnění konkrétních materiálů (keramické obklady, dlažby, koberce, barevná řešení, zařizovací předměty apod.). Klient má možnost posledních úprav rozsahu dodávky oproti uzavřené smlouvě, pouze však úpravy, které už nemají zásadní vliv na konstrukci domu. Po ocenění takto do posledního detailu upřesněné výbavy domu obdrží klient cenový dodatek ke smlouvě o dílo. Převzetí spodní stavby a kontrolu staveniště a příjezdové komunikace provádí vždy odborný pracovník firmy na základě výzvy podané klientem.
 11. Příprava výroby
  Po úspěšném převzetí spodní stavby zahajuje firma přípravu výroby a nákup výběrových materiálů dle specifikace klienta. Příprava výroby trvá cca 6 – 8 týdnů.
 12. Montáž
  Firma zahajuje montáž rodinného domu na pozemku objednatele včetně všech řemeslných prací souvisejících s rozsahem dodávky. Montáž trvá (v závislosti na velikosti domu) maximálně 30 pracovních dnů.
 13. Předání domu
  Po dokončení montáže předává firma v dohodnutém termínu dům objednavateli.
 14. Kolaudace
  Kolaudaci zajišťuje klient. Firma zajišťuje podklady potřebné pro zajištění kolaudace, které se vztahují k dodávce v rozsahu daném smlouvou o dílo event. dodatky ke smlouvě.

V praxi ověřený čas od rozhodnutí až po nastěhování je cca 7 měsíců

Doba je pouze orientační dle plnění součinnosti ze strany klienta. Veškeré podrobnější informace Vám ochotně sdělí naši pracovníci na obchodních centrech.

Půdorys umístěný u každého domu je průřez provedený vodorovně k podlaze ve výšce 1 m. Ukazuje rozmístění stěn, dveří, oken, schodiště, komínu, kotle, střešních oken, umístění vnitřního zařízení a návrh uspořádání interiéru.

Předurčení pokojů (např. ložnice, pracovna, jídelna) a také jejich vybavení nábytkem je návrhem architekta projektu domu. Daný návrh může být změněn v závislosti na potřebách a vkusu budoucích obyvatel. Další změny v půdorysech interiéru domu mohou vzniknout změnou situování příčných stěn nebo vnitřních dveří. Po těchto úpravách interiér získává individuální charakter a odráží vkus majitelů domu.

Co se dozvíte z půdorysu

Stavební popis a popis výkonů k dodávkám prefabrikovaných domů

Provedení: STANDARD ČESKO M 2013

Platnost: 01.07. 2014 -31.12. 2014 – technické změny jsou vyhrazeny!

Hobby stavba zahrnuje následující položky:

 • projektovou dílenskou dokumentaci
 • autorizovanou statiku, dopravu na staveniště po celé ČR
 • stavební lešení
 • montážní jeřáb
 • montáž celé stavby a všech dodaných dílů
 • kompletní výrobu všech stavebních dílců (zvenku zateplovací systém ukončen finální omítkou dle výběru, zevnitř sádrokarton 12,5mm)
 • elektrické rozvody včetně krabic
 • plastová okna (barva a provedení dle výběru) kW-1,1
 • vchodové dveře (bezpečnostní, v plastu, barva a provedení dle výběru)
 • vnější parapety
 • konečnou povrchovou úpravu pohledových částí krovu a ostatních dřevěných prvků (balkony, zimní zahrady apod.) akrylátovým lazurovacím lakem nanášeným vysokotlakým nástřikem (zn. Sayerlack)

Rozšířená hobby stavba zahrnuje následující položky:

 • celý rozsah dodávky Hobby stavby
 • střešní krytinu a klempířské práce (Bramac, Lindab)
 • střešní okna včetně lemování (Velux, Fakro)
 • vnitřní parapety
 • stahovací schodiště do půdního prostoru
 • rozvody elektřiny včetně spínačů, zásuvek a rozvaděče
 • rozvody topení, vody, odpadů včetně teplovodního kotle a ohřívače vody (bez zařizovacích předmětů)
 • vytmelení a vybroušení vnitřních prostor

Varianta Na klíč obsahuje následující položky:

 • celou dodávku Rozšířené hobby stavby
 • vnitřní dveře včetně montáže (hladké nebo s prosklením, dřevěná dýha)
 • dřevěné mezipodlažní schodiště (buk)
 • podlahy v přízemí (kombinace dlažba a laminátová plovoucí podlaha)
 • podlahy v podkroví (kombinace dlažba a laminátová plovoucí podlaha)
 • obklady koupelen a případně části kuchyně
 • zařizovací předměty (páčkové baterie)
 • malířské práce (Primalex elastic)

V cenách není zahrnuto:

 • DPH, pozemek, základová deska nebo sklepy, přípojky

Jednotlivé položky dodávek je možné libovolně kombinovat.

Dodávka k zákazníkovi může začít jen jako stavebnice z jednotlivých panelů, kdy montáž provádí zákazník svépomocí včetně všech dokončovacích prací.

Nejvyšší stupeň dodávky je dodávka „Na klíč“.

Zvolením dodávek k dokončení svépomocí může zákazník ušetřit nemalé prostředky z celkového rozpočtu stavby.